Byggpolarna värnar om allas lika värde och strävar efter en hög etisk nivå i linje med våra värderingar. Genom hela vår värdekedja ställer vi krav på hållbart, etiskt riktigt och säkert arbete. För att förverkliga detta arbetar vi med uppförandekoden, rutiner och med att kontinuerligt se oss omkring och försöka bli bättre.