Byggpolarna vill bidra till ett hållbart samhälle. Detta genom både att producera hållbart och anpassa vår verksamhet så vi väljer mer hållbara alternativ. Tillsammans med våra leverantörer och kunder vill vi driva utvecklingen mot en bättre och hållbar framtid.